Domov

Téma: "The Castles on the Danube – Our Linking Heritage" ("Hrady na Dunaji - dedičstvo, ktoré nás spája")

Trvanie: 01.09.2013 – 30.08.2015

Typ projektu: Comenius - školské partnerstvá

Hlavný koordinátor projektu: Irina Savova, Vidin, Bulharsko

Školský koordinátor pre GIH: Oľga Kubánková