Produkty

Za obsah produktov zodpovedajú výlučne študenti Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave.
Európska komisia a ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

Medializácia a šírenie výsledkov projektu

29.06.2015 -

14.10. - 29.11.2014 -

Výstava "The Castles on the Danube - our Linking Heritage" spístupnená pre verejnosť na Bratislavskom hrade.

19.11.2014 -

Školský časopis "Horvátka" uverejnil príspevok študentky Barbory Tatierskej, ktorá bola účastničkou 3. projektového stretnutia v Rumunsku a v Bulharsku.

11.11.2014 -

Výstavná sála na Bratislavskom hrade sa stala miestom stretnutia učiteľov a žiakov partnerských škôl pri príležitosti organizovania 4. projektového stretnutia na našej škole. Ružinovská televízia pripravila nielen filmový záznam z výstavy, ale aj rozhovory s niektorými učiteľmi a žiakmi. Tohto podujatia sa zúčastnila ja pani Mgr. Andrea Vojtková, koordinátorka pre Školské partnerstvá z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania.

11.11.2014 -

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka v DK Ružinov aj za účasti delegácie z krajín medzinárodnej spolupráce. Do programu bolo zaradené divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Časť z tohto kultúrneho podujatia zaradila Ružinovská televízia do svojho vysielania .

10.11.2014 -

Ružinovská televízia odvysielala vo večernom spravodajstve správu zo slávnostného otvorenia 4. projektového stretnutia na Gymnáziu Ivana Horvátha. Okrem pani riaditeľky Mgr. Marty Jankovičovej sa podujatia zúčastnili aj starosta Ružinova Ing. Dušan Pekár a riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK Ing. Roman Csabay.

05.11.2014 -

Na webovej stránke BSK bol zverejnený oznam o prebiehajúcej výstave na Bratislavskom hrade.

14.10.2014 -

Inštalácia výstavy na Bratislavskom hrade, ktorá dokumentuje ročnú prácu študentov na projekte a výsledky kooperácie s partnerskými školami.

02.07.2014 -

Informovanie Kancelárie primátora mesta Bratislavy o obsahu nášho projektu a žiadosť o prijatie delegácie učiteľov a žiakov v čase konania 4. projektového stretnutia v Bratislave v dňoch 9. - 13.11. 2014.

20.02.2014 -

Redakcia časopisu Friendship urobila medzi študentmi prieskum, za účelom vylepšiť obsah časopisu - Náhľad

13.02.2014 -

Stretnutie študentov s Maya Hughes z "Education First", riaditeľkou pre vzdelávanie anglického jazyka v Bristole: Fotky

11.02.2014 -

Školský časopis "Horvátka" - Náhľad

Deň otvorených dverí

 - 04.12.2013 - Fotky
 - 10.02.2014 - Fotky

04.10.2013 -

Stretnutie so zástupcami AISEC (medzinárodná nezisková organizácia) v rámci projektu Educate Slovakia: Fotky

Zber materiálu a jeho spracovanie

26.06.2015 -

Exkurzia do galérie moderného umenia "Danubiana" (Správa z exkurzie).

22.06.2015 -

Kronika projektových stretnutí.

Máj 2015 -

Exkurzia na hrad Devín. Téma: "Život na hrade". Prezentácia nástrojov, zbraní a vecí dennej potreby od praveku cez stredovek.

Máj 2015 -

Práca na dizajne spoločného produktu (brožúry) s názvom "A guide to the castles along the Danube" a jeho zadanie do tlače.

Apríl 2015 -

Výber foto Bratislavského hradu v 4 ročných obdobiach pre spoločný produkt "Kalendár".

Apríl 2015 -

Editovanie plnej verzie DVD "Sprievodca hradom na Dunaji" do konečnej verzie spoločného produktu: "Sprievodca hradmi na Dunaji".

Marec 2015 -

Výroba plagátu. Téma: Remeslá na stredovekom Bratislavskom hrade.

Február 2015 -

Výroba plagátu. Téma: Vývoj mincovníctva na Bratislavskom hrade a okolí.

Január 2015 -

Deň otvorených dverí - prezentácia projektov a projektovej činnosti.

December 2014 -

Výroba plagátov. Téma: odievanie a stravovanie.

November 2014 -

Exkurzia "Červený kameň", zber materiálu k téme "Život na hrade" v oblastiach: odievanie, remeslá, stravovanie.

10.11.2014 -

Divadelné predstavenie „The Danube Queen“ v DK Ružinov pri príležitosti imatrikulácie žiakov 1. ročníka a návštevy zahraničných hostí z partnerských škôl.

09.11. - 13.11.2014 -

Organizovanie projektového stretnutia v Bratislave (viď podstránku „Stretnutia“).

07.11.2014 -

Príprava školy na prijatie učiteľov, žiakov, hostí pri príležitosti 4. projektového stretnutia projektu COMENIUS na našej škole. (výzdoba školy, príprava pracovného miesta pre tvorivé dielne, knižnice a miestnosti na slávnostné otvorenie stretnutia, atď.).

14.10.2014 -

Študenti a učitelia inštalovali výstavu dokumentujúcu aktivity a produkty projektovej práce na Bratislavskom hrade a sprístupnili ju návštevníkom hradu.

24.09. - 07.11.2014 -

Preklad povesti o „Dunajskej kráľovnej“ do anglického jazyka, dramatizácia divadelnej hry, výroba kulís a rekvizít, nacvičovanie divadelnej hry „The Danube Queen“.

15.09. - 20.11.2014 -

Práca na brožúre „Sprievodca Bratislavským hradom“. Úprava už nazhromaždených informácií o histórií a architektúre hradu do textov, ich preklad do anglického jazyka, skenovanie malieb a kresieb hradu, výber fotografií a využitie materiálu z DVD „A Tour Around Bratislava Castle“ pre potreby brožúry. Záverečná úprava informačného materiálu týkajúceho sa Bratislavského hradu pre výsledný (spoločný) produkt partnerstva, za výrobu ktorého je naša škola zodpovedná. Brožúra s titulom: „A guide book of the Castles on the Danube“ bude priebežne doplňovaná materiálom, ktorý musia partnerské školy poslať na ďalšie spracovanie do konca januára.

10.09.2014 -

Žiaci vyplňovali dotazník Q1, ktorý zisťoval, nakoľko sú oboznámení s obsahom, cieľmi a partnermi medzinárodného projektu COMENIUS, v ktorom je škola zapojená.

02.09.2014 -

Začiatok zverejňovanie materiálu na webovej stránke školy.

30.05.2014 -

Súhrn aktivít projektu v školskom roku 2013/2014

23.05.2014 -

Bratislavský hrad v štyroch ročných obdobiach: nástenka, záložky a fotoalbumy.

20.05.2014 -

Tvorba modelov hradov našich partnerov: Fotky

09.05.2014 -

Zber materiálu k projektovej aktivite - Bratislavský hrad počas leta, fotografovali: A.Eštok  a L.Graf (3.A)

13.04.2014 -

Stretnutie skupiny študentov a učiteľov na Bratislavskom hrade. Videozáznam z prehliadky hradu, kde žiaci boli sprievodcami. Výroba DVD s názvom „A Tour Around the Castle“. Foto - DVD TOUR GUIDE.

02.04.2014 -

História Bratislavského hradu, architektonické štýly a konštrukčné metódy - Plagát

01.04.2014 -

Výroba modelu hradu - M. Hubáčková a V. Čižmárová (1.A): Priebeh výroby

20.03.2014 -

Zber materiálu k projektovej aktivite - Bratislavský hrad počas jari, fotografovali: B.Medvecká (3.A) a J.Včasný (4.B)

19.03.2014 -

Prehliadka Bratislavského hradu spojená s výkladom: Fotky

17.03.2014 -

Legendy o Bratislave (3.B) - Legendy.docx

21.02.2014 -

Informačná brožúra: Mestské opevnenie a hradby Bratislavského hradu (2.C) - Brozura.docx

12.01.2014 -

Zber materiálu k projektovej aktivite - Bratislavský hrad v zime, fotografoval: L. Graf (3.A)

20.12.2013

- Zber materiálu k projektovej aktivite
- Študenti 2.C na návšteve múzea zbraní a mestského opevnenia v Michalskej veži, Bratislava - Fotky

10.12.2013 -

Výber loga projektu, F. Lupták (2.C) - Náhľad

29.11.2013 -

Prezentácia Slovenska, hradu, Bratislavy a nášho gymnázia, L. Smolinská a H. Vodičková.

20.11.2013 -

Zber materiálu k projektovej aktivite - Bratislavský hrad v jeseni, fotografovali:
Vanda Gregorová (4.B), Michaela Iszáková (4.B), Filip Křivánek (4.B), Barbora Medvecká (3.A)

05.10.2013 -

Vytvorenie centrálnej nástenky, V. Gregorová a M. Iszáková (4.B) - Náhľad

01.10.2013 -

Spustenie webovej stránky, M. Lazár a L. Graf (3.A)